Blijf op de hoogte  door deze actuele berichten

Geen definitieve aanslag als u beleggingen of andere bezittingen in box 3 hebt

Hebt u in uw aangifte inkomstenbelasting 2021 of 2022 inkomen anders dan bank- en spaartegoeden in box 3 aangegeven? Zoals bijvoorbeeld beleggingen? Dan ontvangt u van de Belastingdienst nog geen definitieve aanslag. U ontvangt wel een voorlopige aanslag.

Waarom de Belastindienst nog geen definitieve aanslag verzendt

De Belastingdienst verzendt uw definitieve aanslag nog niet, omdat er nog een procedure loopt over het rechtsherstel box 3 bij de Hoge Raad. Zodra er duidelijkheid is over de uitkomst van deze procedure, legt de Belastingdienst de definitieve aanslag op. Het is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren.

Zie voor nadere informatie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/geen-definitieve-aanslag-met-beleggingen-en-andere-bezittingen-box-3

0343-51 55 50