Blijf op de hoogte met deze actuele berichten

Inwerkingtreding 'Besluit inkomstenverhouding' uitgesteld tot 1 januari 2025

Het 'Besluit inkomstenverhouding' legt vast wat een inkomstenverhouding (IKV) is en wanneer deze begint en eindigt. Het besluit zou per 1 januari 2024 in werking treden. Maar in een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat dit nog een jaar wordt uitgesteld. 

Reden voor het uitstel zijn de werkgeversbetalingen: de werkgever betaalt zijn werknemer namens UWV een ZW- of WAZO-uitkering en tegelijk ook loon uit tegenwoordige dienstbetrekking terwijl de werknemer nog in dienst is. Voor werkgeversbetalingen is nog geen goede invulling gevonden.

0343-51 55 50