Blijf op de hoogte  door deze actuele berichten

Btw-tarief 9% geldt ook voor correctie voorbelasting eten en drinken personeel

Geeft u uw personeel gratis eten en drinken, of tegen een lage vergoeding? En moet u uw btw-aangifte corrigeren omdat u boven de € 227 kostenvoordeel per werknemer per jaar uitkomt? Dan geldt bij de correctie van uw btw-aangifte ook een percentage van 9%.

Betaalt uw personeel in uw kantine voor eten en drinken een lager bedrag dan alle kosten die u daarvoor maakt? Dan geeft u uw personeel op deze manier een vergoeding. Als de bevoordeling per werknemer per jaar meer is dan € 227, mag u de btw die u betaalt over de kosten voor deze personeelsvoorzieningen niet (volledig) aftrekken. U moet dan aan het eind van het boekjaar de btw corrigeren die u eerder teveel hebt afgetrokken. Hiervoor geldt dus ook het nieuwe btw-tarief van 9%.

Diederichslaan 4  3971 PC   Driebergen-Rijsenburg

0343-51 55 50